Otvorenie pasienkovej sezóny

Otvorenie pasienkovej sezóny

Termín: od 1.5.2024, 11:00 do 1.5.2024, 17:00

Celý prvomájový deň bude spríjemňovať svojimi vystúpeniami DFS Kopaničiarik z Myjavy, ukážku práce pastierskych psov so zvieratami priblíži pastier Vojtech Molek, rozprávku pre deti predstaví bábkové divadlo Animare Silva. Návštevníci môžu absolvovať prehliadku farmy Charolais, obhliadku zvierat, minifarmu, zajazdiť si na koni a koči. K dispozícii bude predaj ľudovoumeleckých výrobkov a košikárska dielňa. Ukážku výroby syrovej hrudky bude pripravovať Martin Bagar z farmy Etelka. Pre detských návštevníkov budú k dispozícii tvorivé dielne, hravá zóna s tradičným detským ihriskom.
Zmena programu vyhradená.

plagát

Miesto konania

Biofarma Charolais Podkylava

Organizátor

CTK v Myjave, obec Podkylava, Agropenzión Adam