Poďakovanie za úrodu

Termín: od 9.8.2014 do 10.8.2014

Obnoveným pôvodných poľnohospodárskych prác si najlepšie uctíme našich predkov, pre ktorých žatva bola najvýznamnejšou udalosťou. I my využijeme na kosenie obilia kosy, kosáky a na mlátenie historickú mláťačku. Jej obsluhu predvedú členovia miestnej folklórnej skupiny Kýčer. Pracovné postupy nielen predvedú, ale i naučia, zasa členovia folklórneho súboru Kopa z Myjavy.

Pri políčku budú pristavené historické traktory zn. Lanz Buldog a na zvýraznenie technického pokroku svoju techniku predstaví i mieste poľnohospodárske družstvo.

V rámci kultúrneho programu sa predstavia folklórny súbor Kopaničiar z Myjavy, Prípravka Slováckeho súboru Kyjov a ženská spevácka skupina Tragačnice z Kyjova.

Ako každý rok i teraz bude možnosť ochutnať rôzne regionálne kulinárske špeciality. Sobotu uzavrie podujatie Dožinková zábava v Padelkoch s hudobnou skupinou Šramel a s DJ-om, ktorú oragnizuje Poľovnícke združenie v Turej Lúke.

Poduajtie Poďakovanie za úrodu ukončia nedeľňajšie Služby Božie v Evanjelickom kostole a. v. v Turej Lúke.

Miesto konania

Turá Lúka

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Mesto Myjava, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, Mestské kultúrne stredisko Kyjov