Recitál Miroslava Potfaja

Recitál Miroslava Potfaja

Termín: 2.12.2012

Jela Špitková

Slovenská huslistka pochádzajúca z Nového Mesta nad Váhom. Vyštudovala Konzervatórium v Bratislave. V štúdiu pokračovala na Akadémii múzických umení v Prahe a Vysokej škole pre hudbu vo Viedni. Svoje štúdiu ukončila ašpirantúrou v Moskve u prof. Igora Oistracha.

Koncertovala v 60-tich krajinách všetkých svetadielov. 15 rokov bola koncertnou majsterkou Symfonického orchestra        W. A. Mozarta v Salzburgu a popritom  bola 27 rokov profesorkou na Vysokej škole pre hudbu vo Viedni. Taktiež je menovanou profesorkou  Akadémie múzických umení v Prahe a Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Samuel Bánovec vyštudoval Konzervatórium v Žiline v triede prof. Švárnej. V štúdiu pokračoval na JAMU v Brne. V roku 2003 absolvoval ročnú stáž na univerzite v Leeds v Anglicku. Od študentských rokov Samuela Bánovca okrem klasickej hudby taktiež uchvátil jazz a improvizácia, kde je jeho veľkým vzorom Oscar Peterson. V súčasnosti sa venuje ako koncertnej, tak pedagogickej činnosti, ako aj  komponovaniu a aranžovaniu.

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave