Sláva Bohu na výsosti

Sláva Bohu na výsosti

Termín: 12.12.2010 Poznámka k termínu

Srdečne Vás pozývame na tretí adventný koncert - Sláva Bohu na výsosti, ktorý sa uskutoční 12. decembra 2010 v Evanjelickom chráme Božom v Myjave. Účinkovať bude Sláčikové kvarteto Bratislava s dirigentom Mgr. art. Marekom Mišiakom. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave