Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 2

Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 2

Termín: od 20.10.2017 do 22.10.2017

Metodický seminár je zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudových tancov čerpajúce
z metodiky Pétra Lévaia, informácie o tvorbe metodiky hravou a pútavou formou, informácie o vývoji
tanečných tradícií, motivike a priebehu tancov, princípoch, vnútornej štruktúre a ekológii ľudových
tancov, osobné konzultácie, hudobno-tanečné väzby a komunikáciu s kapelou.
Hlavné lektorky: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. a Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 30. 9. 2017.
Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., 0905 292260, konecna.lenka@gmail.com

Seminár podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

logo fpu

Miesto konania

Kultúrny dom v Rudníku

Zabezpečuje

CTK v Myjave

Organizátor

CTK v Myjave