Tradičné remeslá očami detí

Tradičné remeslá očami detí

Termín: od 29.5.2010 do 29.5.2010

     Podujatie Tradičné remeslá očami detí v Košariskách je aktivitou realizovanou v rámci cezhraničného projektu Živá řemesla a tradice putují přes hranice, zamerané predovšetkým na:

 

-    oživenie tradičných remesiel myjavského a ostrožského regiónu,

 

-   prezentácia tradičných remesiel formou tvorivých dielní pre deti a mládež,

 

-     výmenu remeselníckych zručností ľudovoumeleckých výrobcov z Myjavska i Ostrožska,

 

-   nadviazanie kontaktov a aktívnej spolupráce medzi účastníkmi z Myjavska a Ostrožska.

Miesto konania

Košariská

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK; Združenie miest a obcí myjavského regiónu

Organizátor

Združenie miest a obcí myjavského regiónu; Mikroregion Ostrožsko; Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK; Obec Košariská