Vianoce s Cantilenou

Vianoce s Cantilenou

Termín: 4.12.2011, 17:00

Srdrečne Vás pozývame na druhý adventný koncert, ktorý sa uskutoční 4. decembra 2011 v Evanjelickom chráme Božom v Myjave. V programe účinkuje spevácky zbor Cantilena zo Senice.

Miesto konania

Evanjelický chrám a. v. v Myjave

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Myjave