Vianočný koncert Cantileny a sólistov

Vianočný koncert Cantileny a sólistov

Termín: 7.12.2014

Účinkujú:
Spevácky zbor Cantilena zo SeniceVlasta Halašová - husle
Katarína Janíková - spev
Roman Blaha - klavír

Miesto konania

Evanjelický chrám Boží v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Cirkevný zbor Evanjelickej a. v. cirkvi v Myjave