Semináre a kurzy

Prehľad pripravovaných seminárov a kurzov.

15.8.2019, 13:00 - 18.8.2019
Muziganská škola a škola tančenia

hudobný a tanečný tábor zameraný na interpretačné štýly z Horňácka

26.3.2019, 18:00
Obradová cestovina – "hrtánki"

Škola výroby tradičných obradových cestovín veľkonočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín

27.11.2018, 18:00
Obradová cestovina – "hrtánki"

Škola výroby tradičných obradových cestovín veľkonočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín

12.10.2018 - 14.10.2018
Metodika ľudového tanca 3

Metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ

13.3.2018, 18:00
Obradová cestovina – "hrtánki"

Škola výroby tradičných obradových cestovín veľkonočného obdobia vychádzej z tradícií pytlikárskych rodín.

3.2.2018, 07:30 - 4.2.2018
Čipkársky workshop

Tvorivý workshop venovaný tylovej paličkovanej čipke pod vedením lektoriek Zuzany a Romany Galuszkových z Jablonce nad Nisou

28.11.2017, 18:00
Obradová cestovina hrtánky

Škola výroby tradičných obradových cestovín vianočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín.

17.8.2017, 13:00 - 20.8.2017
Muziganská škola & Škola tančenia

hudobný a tanečný tábor zameraný na interpretačné štýly z Priepasného a Brezovej pod Bradlom

4.4.2017, 18:00
Mijafské hrtánky 2017

Škola výroby tradičných obradových cestovín vianočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín.

29.11.2016, 18:00
Mijafské hrtánky 2016

Škola výroby tradičných obradových cestovín vianočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín.