11. Muziganské Priepasné

11. Muziganské Priepasné

Termín: od 15.8.2024 do 18.8.2024

Letné hudobné a tanečné dielne zamerané na folklór západného Slovenska, spojené s podujatím pre verejnosť. 11. ročník bude zameraný na hudobný a tanečný folklór nitriansko-tekovskej oblasti. Spevácka škola bude doplnená aj o viachlasné prejavy horských oblastí západného Slovenska. Viac info na adrese nižšie.

hlavní lektori:

hudba – István Alt (husle), Peter Obuch (sprievodné nástroje), Matej Beňo (klarinet)

tanec – Alfréd Lincke, Katarína Galbičková

spev – Eva Brunovská

prihláška HUDBA

prihláška TANEC

prihláška SPEV

Podpísanú prihlášku je potrebné poslať do 4. 8. 2024 na adresu: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava alebo e-mailom a podpísať na mieste.

Info: Peter Obuch – 034/621 32 52, 0905 307 369, muziganske.priepasne@gmail.com

plagát

Miesto konania

Priepasné

Zabezpečuje

Peter Obuch

Organizátor

CTK v Myjave a obec Priepasné

Fotogaléria

65 fotografií