Dolňujúci seminár Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko... Myjavsko v praxi

Termín: 4.11.2010, 15:00

Doplňujúci seminár pre účastníkov májového rovnomenného odborného seminára, v rámci ktorého dostali metodické CD a DVD s myjavskými tancami a piesňami. Seminár je najmä pre pedagógov, ktorí využívajú didaktické pomôcky - metodické CD a DVD Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko...

 

V prípade záujmu sa prihláste na uvedené kontakty:

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290, 907 01 Myjava

Tel./fax: 034/621 3252

mobil: 0918 968 706

mail: pavol.michalicka@ctk.tsk.sk

Miesto konania

Základná škola, Štúrova 18, Myjava

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK s finančnou podporou MKCR SR