Kurz drotárstva 2012

Kurz drotárstva 2012

Termín: od 3.3.2012, 15:00 do 28.4.2012

V termínoch
3., 24., 31. marec a 14., 21., 28. apríl 2012
bude na Myjave prebiehať kurz drotárstva, ktorý organizuje CTK v Myjave OvZP TSK v spolupráci s pánom Ing. Ľubomírom Zburínom.

Rozsah kurzu sú 3 lekcie pre začiatočníkov (3.3, 31.3. a 21.4.) a 3 lekcie pre pokročilých ( 24.3., 14.4. a 28. 4.). Jednotlivé lekcie v trvaní 4 hodiny budú  zamerané na:
* zoznámenie sa s drotárstvom na Slovensku a jeho rozšírenie, s drotárskymi technikami,           
  s drôtom a jednotlivými druhmi práce (drobné ozdoby, odrôtovanie keramiky, vajíčok, šperky...),
* prácu s drôtom v technike opletania keramiky,
* prácu s drôtom v technike opletania vajíčok, vianočných ozdôb,
* prácu s drôtom -  šperky, súbor všetkých prác, záverečné zhrnutie kurzu.

Účastníci kurzu si so sebou prinesú kliešte „cvikačky“. Cena za každú lekciu sú 4 €/osoba, ktoré sa platia na mieste.
    
Úvodná lekcia začne 3. marca 2012 (sobota) o 15. hodine v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave (prízemie  malá nácvikovka).

 

V prípade záujmu o kurz sa hláste najneskôr do 1. marca 2012.
Kontakt:  Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, Myjava (Kultúrny dom Samka Dudíka),  034/6213252, 0918/968 706, miroslav.hanak@ctk.tsk.sk. Bližšie informácie na www.ctkmyjava.sk.

 

So sebou si prineste:
- špeciálne kombinačky
- včelársky drôt
- starú koženú rukavicu

Miesto konania

Kultúrny dom Samka Dudíka v Myjave

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave