Metodika ľudového tanca 3

Metodika ľudového tanca 3

Termín: od 12.10.2018 do 14.10.2018

METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA 3

TANEČNÝ SEMINÁR pre pedagógov ľudového tanca

.

.

.

.

Metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ je zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudových tancov čerpajúce z metodiky Pétra Lévaia, informácie o tvorbe metodiky hravou a pútavou formou pre rôzne vekové skupiny (deti, mládež, dospelí), informácie o
vývoji tanečných tradícií, motivike a priebehu tancov, princípoch, vnútornej štruktúre a ekológii ľudových tancov, hudobno-tanečných väzbách a tvorbe choreografie.

Hlavné lektorky: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. a Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 30. 9. 2018.
Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., 0905 292260, konecna.lenka@gmail.com


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

fond na podporu umenia

Miesto konania

Kultúrny dom, Rudník

Organizátor

CTK v Myjave