Tancujem, teda som...

Tancujem, teda som...

Termín: 13.11.2010

Milí priatelia folkloristi,

v rámci metodickej pomoci folklórnym kolektívom pôsobiacim v Trenčianskom samosprávnom kraji, pripravuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK cyklus vzdelávacích seminárov s názvom „Tancujem, teda som... - cyklické vzdelávanie v oblasti tanečného folklóru", ktoré je spolufinancované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Cyklus seminárov nadväzuje na minuloročný projekt, ktorý sa konal v Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici za spolupráce Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne, Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi a Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici.

Projekt je určený všetkým záujemcom o ľudový tanec, ktorí chcú získať skúsenosti a poznatky pre prácu pedagógov nielen v detských a seniorských folklórnych súboroch a skupinách, ale aj v materských, základných a základných umeleckých školách, ako aj pracovníkom pôsobiacich v kultúrnych zariadeniach.

Jeden cyklus sa skladá z troch na seba nadväzujúcich seminárov, pričom sa semináre konajú s časovým odstupom. Každý seminár prebieha pod vedením odborných lektorov a je venovaný získaniu a osvojeniu si nových teoretických i praktických poznatkov týkajúcich sa tanečného folklóru, ako aj upevneniu si poznatkov získaných v predošlom cykle seminárov.

Zameranie seminárov:

-       metodika výučby ľudového tanca,       

-       vedenie nácviku ľudového tanca,        

-       práca s tanečným motívom,   

-       získavanie informácií o tanečných tradíciách obce a regiónu prostredníctvom výskumu, spôsoby  

spracovania, vyhodnotenia a odovzdávanie poznatkov v rámci odbornej činnosti jednotlivých cieľových skupín,   

-       osobnosť pedagóga a jeho činnosť vo folklórnom kolektíve,  

-       kalendárny a rodinný obradový folklór v súvislosti s tancom, 

-       hudobné základy pre pedagóga tanca, rytmika, hudobný sprievod k ľudovému tancu, 

-       základy choreografie, choreografické princípy, základy dramaturgie, réžie,   

-       spracovanie, sprostredkovanie a uchovávanie tanečného a hudobného folklóru vo folklórnych kolektívoch na základe miestnej tradície oblasti,

-       problémy a ich riešenia pri práci vo folklórnych kolektívoch podľa ich zamerania - detské folklórne súbory, folklórne súbory, folklórne skupiny, materské školy, základné školy, základné umelecké školy,

-       miera štylizácie a spracovanie tanečných tradícií v rámci scénického folklorizmu.

 

            Cyklus seminárov „Tancujem, teda som..." je bezplatný, nakoľko je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.  Po absolvovaní všetkých troch seminárov, získa každý účastník certifikát.

 

            Semináre sa uskutočnia v dňoch 2. 10., 16. 10. a 6. 11. 2010 v Trenčíne v kine Hviezda a 9.10., 13.11. a 20. 11. v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.

 

            Bližšie informácie môžete získať na uvedených kontaktoch: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, tel. č.: 034/621 3252, 0918 968 706, mail: pavol.michalicka@ctk.tsk.sk.

  

  

 

               

               

                                                                                                    Mgr. Pavol Michalička

                                                                                              Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Miesto konania

Trenčín, kino Hviezda

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne