Tanečná dielňa

Tanečná dielňa

Termín: od 3.2.2024, 09:00 do 3.2.2024, 14:00

  • výučba tancov starodavna mazurka z Krivian (Šariš) a tanec podľa Juraja Šaffu z Dlhého Klčova (Zemplín)
  • príprava na súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha
  • informácie o tancoch a práca s videozáznamom
  • osobné konzultácie k ďalším vybraným typom tancov

Účastníci si so sebou prinesú nácvičný odev a obuv. Poplatok za kurz 5 €.

Prihláška na tanečnú dielňu

Kontakt: Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. – 034/621 32 52, lenka.konecna@ctkmyjava.sk

Miesto konania

Myjava, KD Samka Dudíka – veľká nácviková sála (služobný vchod na prízemí)

Zabezpečuje

Lenka Konečná

Organizátor

CTK v Myjave

Fotogaléria

16 fotografií