Výchovno-vzdelávacie

Prehľad pripravovaných výchovno-vzdelávacích podujatí.
20.5.2019 - 24.5.2019
Ľudová strava

interaktívne podujatie pre deti a mládež

9.5.2019, 10:00
Deti Štefánikovi

Program venovaný pamiatke M. R. Štefánika pripravený k 100. výročiu úmrtia generála M. R. Štefánika pre deti ZŠ, SŠ z Myjavy

1.4.2019 - 5.4.2019
Veľká noc v Gazdovskom dvore

interaktívne podujatie (nielen) pre školy venované jarnému zvykosloviu

11.2.2019 - 15.2.2019
Fašiangy v gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na priblíženie tradičných fašiangových zvykov

26.11.2018 - 30.11.2018
Vianoce v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov základných a materských škôl zamerané na zvyky v predvianočnom a vianočnom období

10.9.2018 - 14.9.2018
Varenie slivkového lekváru

interaktívne podujatie pre deti a mládež zamerané na tradičné spracovanie ovocia spojené s varením slivkového lekváru

21.5.2018 - 25.5.2018
Ľudová strava

interaktívne podujatie pre deti a mládež

19.3.2018 - 23.3.2018
Veľká Noc v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti a mládež

5.2.2018 - 9.2.2018
Fašiangy v gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na fašiangové zvyky

27.11.2017 - 1.12.2017
Vianoce v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov