Fašiangy v Gazdovskom dvore

Fašiangy v Gazdovskom dvore

Termín: od 1.2.2010 do 5.2.2010

Interaktívne výchovno - vzdelávacie podujatie pre deti základných a materských škôl myjavského regiónu, ako aj regiónov Trenčianskeho samosprávneho kraja a západného Slovenska. Podujatie je zamerané na priblíženie tradičných fašiangových zvykov z Myjavy a okolia, spojené s výrobou fašiangových masiek a výučbou piesní a tancov typických pre toto najveselšie obdobie roka.

Fašiangové obdobie sa začína od Troch kráľov a trvá do polnoci pred Popolcovou stredou, po ktorej nasleduje štyridsaťdňový pôst až do Veľkonočného týždňa. Názov fašiangy je odvodený z nemeckého slova Faschang (vychádzajúce zo staronemeckého vast-schane), čo znamená výčap a nápoj pred pôstom. S tým súvisí i podstata fašiangov ako symbolu zábavy, veselosti, hojného jedenia a pitia, čo malo predovšetkým zabezpečiť všeobecnú prosperitu do nasledujúceho obdobia.

V minulosti k fašiangom na dedine neodmysliteľne patrili obchôdzky, sprievod masiek, zábavy, veselice, ako aj svadby a zakáľačky, čo sa v podstatne nezmenenej forme zachováva dodnes. S cieľom priblížiť deťom myjavského regiónu i širšieho okolia význam, ak aj atmosféru tradičných fašiangov, uskutočnuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave výchovno-vzdelávacie podujatie Fašangi v Gazdovskom dvore.

V rámci neho mali deti materských a základných škôl možnosť oboznámiť sa s priebehom tradičných fašiangov, so zvykmi, ktoré sa v tomto najveselšom období roka realizovali, ako aj s atribútmi, ktoré ich reprezentovali – masky, ražne, šable... V rámci podujatia sa deti naučili aj niekoľko fašiangových piesní, za spevu ktorých si zatancovali typické tance s drevenými šabľami a následne nimi veselo obtancovali celý dvor.

A ako sa na poriadne fašiangy patrí, ani tie v Gazdovskom dvore sa nezaobišli bez obchôdzky. Počas nej deti navštívili gazdinú a s prianím: „Abi boli, abi boli dlhé konope, aby boli, abi boli chlapcom na gate“ si „vyfašiangovali“ kus slaniny napichnutej na ražeň. Záver obchôdzky bol ukončený tradičným pohostením – šiškami s lekvárom, za čo sa deti gazdinej vtipne poďakovali slovami piesne: „Fašangi sa krátja, uš sa nenavrátja, staré djefki plačú, že sa neviskáču...“

Miesto konania

Gazdovský dvor, Turá Lúka

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Fotogaléria

6 fotografií