Ľudová strava Myjavska

Ľudová strava Myjavska

Termín: od 23.6.2009, 16:00 do 26.6.2009, 16:00

Ľudová strava Myjavska

Strava patrí k jednej zo základných potrieb človeka, ktoré formujú celkový spôsob života. Je sprostredkovaná a určená kultúrou, preto nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti podstatne určovala i životnú úroveň človeka. Strava a jej charakter úzko súviseli s možnosťami, ktoré poskytovali miestne podmienky a poľnohospodárska výroba. V dôsledku toho mala strava konkrétny lokálny charakter.

Strava v oblasti celej Myjavskej pahorkatiny bola podmienená predovšetkým poľnohospodárstvom a surovinový materiál poskytovali najmä dopestované plodiny a domáce zvieratá. Z toho vyplývali i špecifiká a zvláštnosti ľudovej stravy na Myjavsku.

A práve tradičná ľudová strava bola nosnou témou podujatia s názvom Ľudová strava na Myjavsku, ktoré zorganizovalo Centrum tradičnej kultúry v Myjave dňa 2. októbra 2008 v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Jeho cieľom bolo priblížiť kultúru stravovania, spôsoby a zvláštnosti stolovania, ľudovú etiketu, spôsoby prípravy stravy, ako aj typické jedlá, ktoré tvorili základ jedálnička ľudí žijúcich v Myjave a jej okolí.

Nosnou súčasťou podujatia bola i názorná ukážka tradičnej prípravy a miesenia chleba, ktoré zručne predviedla gazdiná Gazdovského dvora Anička Michalcová. A nie nadarmo sa vraví: „S jedlom rastie chuť“. Aj naši návštevníci zo Združenej strednej školy obchodu a služieb z Piešťan si po tradičnom občerstvení, ktorým bol omastený chlieb s cibuľou, mali chuť dobre sa zabaviť pri ľudových tancoch a piesňach z Myjavy.

Miesto konania

Gazdovský dvor, Turá Lúka

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave