Ľudová strava v Gazdovskom dvore

Ľudová strava v Gazdovskom dvore

Termín: od 16.5.2022 do 20.5.2022

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK

pozýva všetkých žiakov na výchovno-vzdelávacie podujatie

ĽUDOVÁ STRAVA v Gazdovskom dvore Turá Lúka

Výchovno-vzdelávacom podujatie pre deti MŠ, ZŠ, SŠ v Gazdovskom dvore Turá Lúka  zamerané na tradičnú gastronómiu Myjavska. Deti si za pomoci lektorov uvaria lekvárové perky s makom a upečú posúchy v chlebovej peci.

 

V prípade záujmu sa záväzne prihláste na uvedených kontaktoch:

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava

tel.: 034/621 32 52, 0918 968 706; e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk

 

Vstupné: 1,50 €

Miesto konania

Gazdovský dvor Turá Lúka

Zabezpečuje

Eva Čmelová

Organizátor

CTK v Myjave a Gazdovský dvor Turá Lúka