Pradte, pradte, pradulienky

Pradte, pradte, pradulienky

Termín: od 17.10.2016 do 21.10.2016

Centrum tradičnej kultúry v Myjave pripravilo v Gazdovskom dvore v mestskej časti Turá Lúka ďalšie interaktívne podujatie tradičnej ľudovej kultúry pre žiakov s názvom  Pradte, pradte, pradulienky, ktoré  je zamerané na ukážku pracovno-spoločenskej udalosti, akou priadky kedysi boli. Podujatie zahŕňa ukážky pradenia na drevenom kolovrate, rozprávanie o spracovaní konope a technológiu tkania, spievanie tematickej ľudovej piesne a občerstvenie. Vstupné na toto výchovno-vzdelávacie podujatie je 1,50 €.

Školy sa môžu v prípade záujmu hlásiť v Centre tradičnej kultúry Myjava  v Myjave, tel.: 034/621 3252, 0918 968 706, e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk.

Miesto konania

Gazdovský dvor

Zabezpečuje

CTK v Myjave a Gazdovská dvor v Myjave-Turej Lúke