Spoznávajme ľudový odev Myjavska

Spoznávajme ľudový odev Myjavska

Termín: od 24.5.2010 do 28.5.2010

Poznať odev našich predkov je rovnako dôležité, ako poznať ich zvyky, tance, piesne...  Veď keď sa napríklad spomenie „myjavský kroj", vládne vo všeobecnosti rozšírená predstava o modro-bielej kombinácii fertuchy, kasanice, rukávcov, prucla.... Avšak tak, ako dnes, aj v minulosti prevládala variantnosť odievania, kedy sa ľudia obliekali podľa toho, či išli na pole, do mesta, do kostola, na svadbu... No vďaka folklórnym kolektívom, ktoré si kroj prispôsobili pre scénickú prezentáciu, si už ani neuvedomujeme pestrosť ľudového odevu, aký nosili naši predkovia. Preto Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK a Gazdovský dvor opäť pripravili pre deti výchovno-vzdelávacie podujatie, tentoraz zamerané na ľudový odev myjavských kopaníc. O rôznorodosti a vývoji myjavského ľudového odevu si môžu vypočuť deti a mládež z blízkeho i širokého okolia. Dozvedia sa nielen o tom, ako sa obliekali naši predkovia, ale jednotlivé typy ľudového odevu si môžu aj vyskúšať. Veď človek si zapamätá najlepšie to, čo sám vyskúša.

Veríme, že aj takouto formou prezentácie sa nám aspoň sčasti podaria zvrátiť stereotypné predstavy o myjavskom kopaničiarskom odeve našich predkov.

Miesto konania

Gazdovský dvor, Turá Lúka

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK