Veľká noc na Gazdovskom dvore

Veľká noc na Gazdovskom dvore

Termín: od 18.3.2024 do 22.3.2024

Výchovno-vzdelávacie podujatie venované jarnému zvykosloviu (jarné obchôdzky na Kvetnú a Smrtnú nedeľu, veľkonočné obdobie).

V prípade záujmu sa záväzne prihláste na uvedených kontaktoch:

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava

tel.: 034/621 32 52, 0918 968 706; e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk

 

Prosíme Vás, aby si každé dieťa prinieslo na podujatie výduvok.

plagát

Miesto konania

Gazdovský dvor Turá Lúka

Zabezpečuje

Eva Čmelová

Organizátor

CTK v Myjave