Veľká noc v Gazdovskom dvore

Veľká noc v Gazdovskom dvore

Termín: od 30.3.2009, 16:00 do 3.4.2009, 16:00

Veľká noc je najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý pre veriacich predstavuje spomienku na utrpenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Jeho termín je značne pohyblivý. Súvisí s jarnou rovnodennosťou a slávi sa prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca.

V tradičnej kultúre sa so sviatkom Veľkej noci spájali obyčaje súvisiace s predkresťanskými oslavami príchodu jari, z ktorých sa mnohé zachovávajú dodnes. Postupne však začalo dochádzať k zániku pôvodnej podstaty jednotlivých zvykov a úkonov realizovaných v tomto období. Dnes už len málokto vie, prečo sa pletie korbáč z mladých prútikov, aký význam má šibanie, čo symbolizuje voda, ktorou sa vo Veľkonočný pondelok oblievajú dievčatá, prečo sú chlapci obdarovaní práve vajíčkami... Odpovede na tieto, ako aj iné otázky sa mohli deti materských a základných škôl dozvedieť na podujatí Veľká noc v Gazdovskom dvore, ktoré v dňoch 10. – 18. 3. 2008 uskutočnilo Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Jeho cieľom bolo priblížiť nielen typické zvyky realizované počas veľkonočného týždňa, ale aj predveľkonočné obrady, ktoré sa priamo viazali na príchod jari. Deti mali veľký zážitok, keď si samé ustrojili Morenu ako symbol zimy a za spevu piesní ju symbolicky vyniesli z dediny. Vzápätí si stužkami, výduškami a ručníkmi vyzdobili zelenú halúzku – letečko, aby ju ako symbol prebúdzajúcej sa prírody priniesli spolu s prianím zdravia a zdaru v hospodárstve gazdinej Gazdovského dvora. Tento zvyk sa v minulosti realizoval hlavne na Kvetnú nedeľu, ktorou sa začína veľkonočný týždeň. Počas ďalších dní, predovšetkým na Bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu, bola sviatočná atmosféra dotváraná zdobením kraslíc a pletením korbáčov. V súvislosti s tým si deti mohli prakticky vyskúšať tradičné techniky zdobenia vajíčok batikovaním, voskovaním a drôtovaním, ako aj pletenie korbáča z ôsmych prútikov. Na záver podujatia riekankou Šibi, ribi, masné ribi... poriadne vyšibali všetky dievky v Gazdovskom dvore, aby boli po celý rok zdravé a šikovné. A ako sa patrí, za poriadnu šibačku dostali poriadnu odmenu, ktorou boli pekné maľované vajíčka odovzdávané so slovami: Toto vajco malované, to je z láski darované. Ot keho, ot teho, čo keho do teho!

Miesto konania

Gazdovský dvor, Turá Lúka

Zabezpečuje

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Fotogaléria

5 fotografií