Veľká noc v Gazdovskom dvore

Veľká noc v Gazdovskom dvore

Termín: od 27.3.2017 do 31.3.2017

Výchovno-vzdelávacie podujatie venované jarnému zvykosloviu (jsné obchôdzky na Kvetnú a Smrtnú nedeľu, veľkonočné obdobie). V prípade záujmu nás kontaktujte.

Zabezpečuje

CTK v Myjave a Gazdovská dvor v Myjave-Turej Lúke

Organizátor

CTK v Myjave