Veľká noc v Gazdovskom dvore

Veľká noc v Gazdovskom dvore

Termín: od 1.4.2019 do 5.4.2019

Výchovno-vzdelávacie podujatie venované jarnému zvykosloviu (jsné obchôdzky na Kvetnú a Smrtnú nedeľu, veľkonočné obdobie).

V prípade záujmu sa záväzne prihláste na uvedených kontaktoch:

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava

tel.: 034/621 32 52, 0918 968 706; e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk

 

Prosíme Vás, aby si každé dieťa prinieslo na podujatie výduvok.

 

Vstupné: 1,50 €

Miesto konania

Gazdovský dvor Turá Lúka

Zabezpečuje

CTK v Myjave