Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu

Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu

Termín: od 1.3.2022 do 31.3.2022

Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu je exteriérová výstava zapožičaná zo SNM – Múzea židovskej kultúry, Múzea holokaustu v Seredi.  Zameriava sa na perzekučné opatrenia slovenského štátu namierené proti Rómom. V úvode návštevníkovi približuje nacistickú rasovú politiku a prenasledovanie Sintov a Rómov. Venuje sa genocíde rómskych komunít, ktorá vyvrcholila likvidáciou „cigánskeho rodinného tábora“ v koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz – Birkenau. Záverečná časť je zameraná na protirómsku politiku slovenského štátu medzi rokmi 1939 až 1945. Autorom výstavy je historik Matej Beránek z Múzea holokaustu: „Výstava reflektuje konkrétne kroky, ktoré uskutočnil slovenský štát v oblasti protirómskej politiky. Od zavádzania pracovnej povinnosti, reštrikcie v každodennom živote, propagandu namierenú proti Rómom až po represálie po vypuknutí Slovenského národného povstania.

Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi a zástupca delegácie Slovenskej republiky v Medzinárodnej aliancii pre pripomínanie holokaustu (IHRA) doplnil: „Zanedbávanie genocídy Rómov počas holokaustu prispelo k predsudkom a diskriminácii, ktoré mnohé rómske komunity stále zažívajú“.

plagát

Miesto konania

SNM – Múzeum SNR v Myjave

Organizátor

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, SNM – Múzeum SNR v Myjave a SNM – Múzeum holokaustu v Seredi