Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko II

Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko II

 

 

 

 

 

 

 

Účinkujú: Ľudová hudba Petra Obucha z Piešťan, Dievčatá z DFS Kornička a Radosť z Trenčína 

Nahrávka a mastering: MMH, s.r.o.

Majster zvuku: Michal Urban

Dramaturgia: Jozef Lehocký, Peter Obuch

Grafický návrh, rozmnoženie a tlač: ADUR Myjava

Foto: Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 2010

s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Predaj

Osobne v CTK alebo v Turistickej informačnej kancelárii v Myjave alebo poštou na adrese tikmyjava1@gmail.com, tel.: 034/621 23 30,  0917 240 098

Cena: 7 €

 

1. Hrozená

2. Židovka

3. Kadlecká

4. Sotiš

5. Zajačia

6. Mazurka

7. Polka

8. Sellácka

9. Lašunk a čardáš