Starobabská, verbunk, čardáš

Starobabská, verbunk, čardáš

 

 

 

 

 

 

 

Nahrané: 3. – 4. XI. 2012 v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave

Realizácia nahrávky: Jaroslav Tížik – ELITIME

Majster zvuku: Hubert Geschwandtner

Dramaturgia a grafická úprava: Miroslav Hanák

Odborná spolupráca, výber piesní: Peter Obuch

Foto: Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave
s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 2012
 

Predaj

Osobne v CTK alebo v Turistickej informačnej kancelárii v Myjave, na e-shope alebo poštou na adrese tikmyjava1@gmail.com, tel.: 034/621 23 30,  0917 240 098

Cena: 11 € (CTK), 12 € (TIK)


 

CD 1

STREDNÁ ČASŤ
01. Starobabská
02. Verbunk – pomaly
03. Verbunk
04. Čardáš – pomaly
05. Čardáš
06. Ukľakovaný – pomaly
07. Ukľakovaný
08. Tanečné kolo 1 (S-U)
09. Tanečné kolo 2 (V-Č)

ZÁPADNÁ ČASŤ
10. Starobabská 1
11. Starobabská 2
12. Verbunk – pomaly
13. Verbunk
14. Čardáš
15. Ukľakovaný
16. Tanečné kolo (S-U, V-Č)

Celkový čas: 77:12

 

CD 2

JUŽNÁ ČASŤ
01. Verbunk – pomaly
02. Verbunk
03. Čardáš 1 – pomaly
04. Čardáš 1
05. Čardáš 2
06. Ukľakovaný – pomaly
07. Ukľakovaný
08. Tanečné kolo 1 (V-U-Č)
09. Tanečné kolo 2 (V-Č)

VÝCHODNÁ ČASŤ
10. Verbunk – pomaly
11. Verbunk
12. Čardáš – pomaly
13. Čardáš
14. Tanečné kolo 1 (V-Č)
15. Tanečné kolo 2 (V-Č)

Celkový čas: 71:25