Tanečné tradície Myjavska

Tanečné tradície Myjavska

Účinkujú: Jaroslav Viselka, Milan Elischer, Lenka Šútorová-Konečná, Eva Čmelová, Martin Málek, Milan Figura, Anna Portášiková, Ladislav Konečník, Ondrej Pagáč, Marcela Gáliková, Pavol Michalička

Réžia, strih, filmové spracovanie: Lenka Šútorová-Konečná

Kamera: Pavol Michalička, Miroslav Hanák

Dramaturgia: Lenka Šútorová-Konečná

 

 

 

 

Hudobný podklad:
Michalička Pavol – heligónka
Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko... [CD]. Myjava : CTK v Myjave, 2008.
Otvíraj gazdiná dvere... [CD]. [Myjava] : FS Kýčer, [2006].
Zo slivkových samôt [CD]. Dolní Bojanovice : TONSTUDIO Jaromír Rajchman, 2006.
Svetlá: Peter Blaho
Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK, Partizánska 290/17, 90701 Myjava 
www.ctkmyjava.sk
Rok vydania: 2011

Predaj: TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, tikmyjava@yahoo.com, tel.: 034/621 23 30

Cena: 16€

...

DVD 1
Úvod a metodické pokyny
01. Starobapská, slovenčina, ďupkaná
02. Verbunk - 1. časť

DVD 2
02. Verbunk - 2. časť
03. Uklakovaná, uklekaní, kolenoví, klekaní, máčaní

DVD 3
04. Čardáš, hustí, slovenská, slovenčina, vihadzovaná
05. Odzemok, odzemek
06. Žabák, žabácki, žabská
07. Sečkárski, šečkárski
08. Šusterskí
09. Cepíkoví, cepoví
10. Mazurka, mazulka
11. Sotiš, sotiš na dva, sotiš na šest
12. Pleskaná, plieskaná, čapkaná, beckovská, čo to tam
13. Kadlecká, kadlická
14. Hrozená, hrozenková
15. Židovská, židovka
16. Kalamajka
17. Neborácka, lišajová, v šírem poli, hrušovanka
18. Japonská, čerešnički
19. Kukaná