Chírni apetik vinšujem

Chírni apetik vinšujem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka: Mgr. Viera Feriancová

Odborné konzultantky: Darina Kizeková, Zuzana Bieliková

Odborný garant knihy: Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Grafická úprava: Ateliér Edo, s.r.o., Zuzana Tomková

Fotografie Eduard Timko

Jazyková spolupráca: Elena Rybárová

Tlač: Ateliér Edo, s. r. o.

Vydalo: Združenie miest a obcí Myjavského regiónu

Rok vydania: 2010

ISBN: 978-80-970477-7-1

Táto kniha je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, projektu "Živá řemesla a tradice putují přes hranice".

Predaj

Osobne v CTK alebo v Turistickej informačnej kancelárii v Myjave alebo poštou na adrese tikmyjava1@gmail.com, tel.: 034/621 23 30,  0917 240 098

Cena: 13 € (CTK)

MOMENTÁLNE VYPREDANÉ