DFS Kopaničiarik 1972 – 2007

DFS Kopaničiarik 1972 – 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autori: Viera Feriancová, Štefan Jeriga, Lenka Konečná, Pavol Michalička, Zuzana Valášková

Odborný garant: Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Grafická úprava: Agentúra ADUR Myjava

Fotografie: archív DFS Kopaničiarik, súkromné archívy fotografií členov DFS Kopaničiarik

Jazyková spolupráca: Elena Rybárová

Tlač: Agentúra ADUR Myjava

Vydalo: Mesto Myjava 2007