Krajné v spomienkach...

Krajné v spomienkach...

Autori: Mgr. Zuzana Bieliková, Ján Kubíček

Zostavovatelia: Mgr. Zuzana Bieliková, Mgr. Viera Feriancová

Odborný konzultant: Mgr. Viera Feriancová

Odborná spolupráca: Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK

Návrh obálky a grafická úprava: Peter Kaminský

Kresba na obálke a kresby: dielo akademického maliara Štefana Pavelku

Fotografie: rodinné archívy informátorov a fotografie z terénnych výskumov

Jazyková spolupráca: Veronika Zvončeková

Tlač: Kníhtlač Gerthofer, Zohor

Vydala: Obec Krajné

Rok vydania: 2010

 

VYPREDANÉ