Kroj náš každodenný

Kroj náš každodenný

 

 

 

 

 

 

Zostavovatelia: Mgr. Zuzana Valášková, Mgr. art. Lenka Konečná

Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 

Tlač: Agentúra ADUR Myjava

Rok vydania: 2008

Predaj

Osobne v CTK alebo v Turistickej informačnej kancelárii v Myjave alebo poštou na adrese tikmyjava1@gmail.com, tel.: 034/621 23 30,  0917 240 098

Cena: 1,40 €