Na Vánoce, na Vánoce, na tí hodi

Na Vánoce, na Vánoce, na tí hodi

Ilustrácie: Tatiana Tóthová

Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK 

Tlač: Agentúra ADUR

Rok vydania: 2020

Predaj

Osobne v CTK alebo v Turistickej informačnej kancelárii v Myjave alebo poštou na adrese tikmyjava1@gmail.com, tel.: 034/621 23 30,  0917 240 098

pohladnica

ukážka

ukážka