PEXESO - Pracovné stroje, nástroje a náradia

PEXESO - Pracovné stroje, nástroje a náradia

Zostavil: Miroslav Hanák

Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Foto: Mgr. art. Miroslav Hanák

Grafická úprava: Mgr. art. Miroslav Hanák

Tlač: Agentúra ADUR Myjava

Rok vydania: 2011

Predaj

Osobne v CTK alebo v Turistickej informačnej kancelárii v Myjave alebo poštou na adrese tikmyjava1@gmail.com, tel.: 034/621 23 30,  0917 240 098

Cena: 1 € (CTK), 1,50 € (TIK)