Slivovica a jej miesto v živote starích Mijafcov

Slivovica a jej miesto v živote starích Mijafcov

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Viera Feriancová

Zostavovatelia: Zuzana Bieliková, Viera Feriancová

Posudzovatelia: Viera Feglová, Blanka Landová

Grafická úprava: Ateliér Edo, s.r.o.

Fotografie: Eduard Timko, Peter Kuric, Ladislav Gála

Karikatúry: Ivan Kováč

Spevník: Zuzana Bieliková

Jazyková spolupráca: Elena Rybárová

Tlač: Polygraf Print Prešov

Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP TSK

Rok vydania: 2009

ISBN: 978-80-970311-3-8

 

Predaj

Osobne v CTK alebo v Turistickej informačnej kancelárii v Myjave alebo poštou na adrese tikmyjava1@gmail.com, tel.: 034/621 23 30,  0917 240 098

Cena: 13 € (CTK), 15 € (TIK)