Tanečné tradície myjavského regiónu

Tanečné tradície myjavského regiónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lenka Šútorová-Konečná

Odborný konzultant: Milan Leščák

Grafická úprava: Ateliér Edo, s.r.o.

Prepis notových záznamov: Pavol Michalička, Lenka Šútorová-Konečná

Tlač: Ateliér Edo, s.r.o.

Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Rok vydania: 2011

ISBN: 978-80-970839-0-8

Predaj

Osobne v CTK alebo v Turistickej informačnej kancelárii v Myjave alebo poštou na adrese tikmyjava1@gmail.com, tel.: 034/621 23 30,  0917 240 098

Cena: 13 € (CTK), 14 € (TIK)