Víprafki : rozprávania z Priepasného zozbierané Alžbetou Krásnou

Víprafki : rozprávania z Priepasného zozbierané Alžbetou Krásnou

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zber a zápis: Alžbeta Krásna

Zostavovateľ a editor: Lívia Grznárová

Odborná spolupráca: Martin Chochol, Viera Feriancová

Jazyková spolupráca: Jela Juríčková

Jazyková korektúra: Martin Chochol, Tomáš Bánik

Ilustrácie: Tatiana Tóthová

Grafický dizajn: Jan Karlík

 

Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave (OvZP TSK)

Tlač: Ateliér Edo, s.r.o.

Rok vydania: 2017

Náklad: 400 ks

ISBN: 978-80-970839-2-2

publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

logo fpú

Predaj

Osobne v CTK alebo v Turistickej informačnej kancelárii v Myjave alebo poštou na adrese tikmyjava1@gmail.com, tel.: 034/621 23 30,  0917 240 098

Cena: 7 € (CTK), 8 € (TIK)