Z mojich obľúbených

Z mojich obľúbených

 

 

 

 

 

 

 

Autorka: Zuzana Bieliková

Zostavovateľky: Zuzana Bieliková, Viera Feriancová, Ján Kubíček, Róbert Mramúch, členovia FS Krajňanec

Notácia piesní: Vladimír Jánoš

Grafická úprava: Lucia Bíliková, Ateliér Edo, s.r.o.

Fotografie: archív FS Krajňanec, rchív CTK v Myjave

Obálka: akad. maliar Štefan Pavelka

Tlač: Západoslovenské tlačiarne, s.r.o.

Vydalo: Centrum tradičnej kultúry v Myjave OvZP Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok vydania: 2010

Predaj:

Osobne v CTK

Cena: 6,50 €