Zabudnuté postavy : Spomienky na postavy a postavičky, ktoré patrili ku koloritu života dediny

Zabudnuté postavy : Spomienky na postavy a postavičky, ktoré patrili ku koloritu života dediny

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ZABUDNUTÉ POSTAVY

Spomienky na postavy a postavičky, ktoré patrili ku koloritu života dediny

Zostavila: PhDr. Marta Botíková, Csc.

Časť o obchode spracovala: Ľuba Falťanová

Zodpovedný redaktor: PhDr. Jozef Vozár, predseda prípravného výboru ZFMS Myjava

1. vydanie: Prípravný výbor ZFMS Myjava ako účelovú publikáciu

Rok 1. vydania: jún 1987

 

2. vydanie (elektronickú publikáciu) pri príležitosti festivalu MYJAVA 2021 vydalo Centrum tradičnej kultúry v Myjave v roku 2021

 

2. vydanie pripravila a obálku navrhla: Katarína Mičicová

Fotografie: Vojtech Mihálik

Miesto 2. vydania: Myjava

Zborníček si môžete stiahnuť tu