Zborníček ľudových tancov : Krútivé tance

Zborníček ľudových tancov : Krútivé tance

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ZBORNÍČEK ĽUDOVÝCH TANCOV

Krútivé tance

Zostavil: Ing. Jozef Lehocký

Notografia: Ing. Marián Járek

Zodpovedný redaktor: PhDr. Jozef Vozár, predseda prípravného výboru ZFMS Myjava

1. vydanie: Prípravný výbor ZFMS Myjava ako účelovú publikáciu

Rok 1. vydania: jún 1984

 

2. vydanie (elektronickú publikáciu) pri príležitosti festivalu MYJAVA 2021 vydalo Centrum tradičnej kultúry v Myjave v roku 2021

 

2. vydanie pripravila a obálku navrhla: Katarína Mičicová

Fotografie: Vojtech Mihálik

Miesto 2. vydania: Myjava

Zborníček si môžete stiahnuť tu