Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

27.11.2018, 18:00
Obradová cestovina – "hrtánki"

Škola výroby tradičných obradových cestovín veľkonočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín

26.11.2018 - 30.11.2018
Vianoce v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov základných a materských škôl zamerané na zvyky v predvianočnom a vianočnom období

20.11.2018, 17:00 - 30.11.2018, 12:00
Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka

súkromná zbierka ľudových hudobných nástrojov z pozostalosti Kornela Duffeka z Piešťan, predstavujúca prierez ľudového inštrumentáru Slovenska

12.10.2018 - 14.10.2018
Metodika ľudového tanca 3

Metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ

6.10.2018 - 6.10.2018
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na sezónne aktivity viažuce sa k ovocinárstvu, približujúce tradičné spôsoby a technológie spracovania jabĺk

10.9.2018 - 14.9.2018
Varenie slivkového lekváru

interaktívne podujatie pre deti a mládež zamerané na tradičné spracovanie ovocia spojené s varením slivkového lekváru

8.9.2018, 11:30 - 8.9.2018, 18:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov

18.8.2018, 19:00
6. Muziganské Priepasné

ystúpenie folklórnych kolektívov spojené s prezentáciou účastníkov letného hudobného a tanečného tábora v Priepasnom

16.8.2018, 13:00 - 19.8.2018, 12:00
Muziganská škola a škola tančenia – Muziganské Priepasné

hudobné a tanečné dielne zamerané na ľudové intepretačné štýly