Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

5.12.2010, 17:00
Dobrá novina

Druhý adventný koncert v Evanjelickom chráme Božom v Myjave

1.12.2010 - 8.12.2010
Vianoce v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie venované predvianočnému a vianočnému obdobiu.

28.11.2010, 17:00
Adventný koncert

Prvý z cyklu adventných koncertov v Evanjelickom chráme Božom na Myjave

13.11.2010
Tancujem, teda som...

Cyklické vzdelávanie v oblasti tanečného folklóru "Tancujem, teda som..."

8.11.2010 - 12.11.2010
Pradte, pradte pradulienky

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti venované spracovaniu konopy.

4.11.2010, 15:00

Doplňujúci seminár s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky

25.9.2010, 19:00
Gazdovský večer

Tradičná krojová ľudová zábava. Do tanca hrá POĽUN zo Starej Turej

20.9.2010 - 24.9.2010
Varenie slivkového lekváru

Výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na tradície ovocinárstva a spracovanie ovocia pre deti a mládež.

14.8.2010 - 14.8.2010
Dožinky v Turej Lúke

Interaktívne podujatie revitalizujúce tradičné poľnohospodárske práce, nástroje a stroje.

17.6.2010 - 20.6.2010
51. Medzinárodný folklórny festival Myjava 2010

51. Medzinárodný folklórny festival Myjava 17. - 20. 6. 2010