Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

17.8.2023, 14:00 - 20.8.2023, 12:00
10. Muziganské Priepasné

Letné hudobné a tanečné dielne zamerané na folklór západného Slovenska, spojené s podujatím pre verejnosť

12.8.2023, 10:00 - 13.8.2023, 10:30
Dožinky v Turej Lúke

Podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

15.5.2023 - 19.5.2023
Ľudová strava v Gazdovskom dvore

Interaktívme podujatie pre školy venované ľudovej strave a príprave tadičných múčnych jedál

15.5.2023 - 19.5.2023
Ľudová strava na Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti venované ľudovej strave a príprave tradičných múčnych jedál (perky, posúchy)

6.5.2023, 08:00 - 6.5.2023, 18:00
Kurz výroby píšťaly koncovky

Výroba najjednoduchšieho typu hranovej píšťaly, používaného v slovenskej ľudovej hudbeš

3.5.2023, 17:00 - 4.6.2023
Maľované svetlom

výstava fotografií tradičného odevu z Myjavy a okolia od umeleckého fotografa Matúša Horvátha

29.4.2023, 09:00 - 29.4.2023, 16:00
Kurz tradičného rezbárstva

kurz pod vedením Dušana Budinského

1.4.2023, 10:00
Nevšedné podoby prútia

Slovensko-české stretnutie košikárov spojené s výstavou a súťažou košikárskych výrobkov

27.3.2023 - 31.3.2023
Veľká noc v Gazdovskom dvore

Výchovno-vzdelávacie podujatie venované jarnému zvykosloviu (jarné obchôdzky na Kvetnú a Smrtnú nedeľu, veľkonočné obdobie).