Semináre a kurzy

Prehľad pripravovaných seminárov a kurzov.

25.9.2023
2.10.2023 - 8.10.2023
Tanečný seminár – Metodika výučby ľudového tanca 8

Tanečný seminár pre vedúcich, tanečných pedagógov a tanečníkov vyučujúcich ľudový tanec vo folklórnych kolektívoch, základných umeleckých školách, tanečných krúžkoch, či základných a materských školách.

27.9.2023
23.9.2023 - 14.10.2023
Kurz paličkovanej čipky pre začiatočníkov

Štvordňový kurz pletenia tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre začiatočníkov pod vedením skúseného lektora Michala Halabrína

14.3.2023
6.5.2023, 08:00 - 6.5.2023, 18:00
Kurz výroby píšťaly koncovky

Výroba najjednoduchšieho typu hranovej píšťaly, používaného v slovenskej ľudovej hudbeš

3.11.2022
22.11.2022, 18:00
Obradová cestovina – "hrtánki"

Škola výroby tradičných obradových cestovín vianočného obdobia vychádzajúcich z tradícií pytlikárskych rodín.

29.9.2022
5.10.2022 - 16.10.2022
TANEČNÝ SEMINÁR – METODIKA ĽUDOVÉHO TANCA  7

pre pedagógov ľudového tanca vo folklórnych kolektívoch, ZUŠ, MŠ a ZŠ zameraný na praktické i teoretické poznatky z výučby ľudových tancov

23.9.2022
24.9.2022 - 15.10.2022
Kurz tylovej paličkovanej čipky pre začiatočníkov

Cyklus začiatočníckych tvorivých dielní zameraných na tylovú paličkovanú čipku Myjavskej pahorkatiny. Jednotlivé hodiny sú nadväzujúce.

10.8.2022
18.8.2022 - 21.8.2022
Muziganské Priepasné

Muziganská škola a škola tančenia a spevu – tvorivé dielne zamerané na hudobno-tanečný folklór

26.3.2022
23.4.2022, 09:00
Kurz tradičného rezbárstva

Výroba drevenej lyžice

21.3.2022
25.3.2022
Kurz viazania ručníkov z myjavskej oblasti

Kurz viazania ručníkov z myjavskej oblasti pre potreby folklórnych kolektívov.

16.3.2022
19.3.2022, 09:00 - 26.3.2022, 17:00
Kurz košikárstva

výroba misky a malého košíka