Semináre a kurzy

Prehľad pripravovaných seminárov a kurzov.

19.10.2009
6.11.2009, 16:00 - 7.11.2009, 16:00
Odborný seminár pre košikárov

Odborný seminár pre košikárov organizovaný v rámci projektu "Propagácia tradičného remesla košikárstva", ktorý je podporovaný z Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.