Semináre a kurzy

Prehľad pripravovaných seminárov a kurzov.

22.10.2010
4.11.2010, 15:00

Doplňujúci seminár s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky

4.5.2010
20.5.2010, 14:00
Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko...

Odborný seminár, finančne podporený Ministerstvom kultúry SR, v rámci ktorého dostanú účastníci metodické CD a DVD s ľudovými piesňami a tancami z myjavského regiónu.

22.1.2010
27.2.2010
Kurz košikárstva

Začiatok kurzu: 27. 2. 2010 o 8.00 hod.

19.10.2009
6.11.2009, 16:00 - 7.11.2009, 16:00
Odborný seminár pre košikárov

Odborný seminár pre košikárov organizovaný v rámci projektu "Propagácia tradičného remesla košikárstva", ktorý je podporovaný z Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.