Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

13.11.2017, 17:00 - 24.11.2017
Jan Karlík – Z hory nerúbanej

autorská výstava obrazov

20.10.2017 - 22.10.2017
Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 2

Metodický seminár je zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudových tancov čerpajúce z metodiky Pétra Lévaia

14.10.2017, 07:00 - 14.10.2017, 12:00
Farmárske trhy

trh lokálnych výrobcov

7.10.2017, 13:00 - 7.10.2017, 18:00
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

Podujatie zamerané na revitalizáciu tradície ovocinárstva a spracovania ovocia

11.9.2017 - 14.9.2017
Varenie slivkového lekváru

interaktívne podujatie pre deti a mládež

9.9.2017, 11:30 - 9.9.2017, 18:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov. Jeho súčasťou budú odborné prednášky, premietanie etnografických filmov, predvádzanie tradičnej výroby lekváru a múčnych jedál s ovocím, degustácia destilátov a kultúrny program.

18.8.2017, 19:30
5. Muziganské Priepasné

Vystúpenie folklórnych kolektívov a sólistov spojený s prezentáciou účastníkov letného hudobného a tanečného tábora v Priepasnom.

17.8.2017, 13:00 - 20.8.2017
Muziganská škola & Škola tančenia

hudobný a tanečný tábor zameraný na interpretačné štýly z Priepasného a Brezovej pod Bradlom

12.8.2017 - 13.8.2017
Dožínky v Turej Lúke

nadregionálne podujatie pre verejnosť prezentujúce tradičnú kultúru zamerané na ukážky žatvy a agrárnych postupov od najstarších po súčasné, ako aj nástrojov a typických typických mechanizmov priamo súvisiacich so žatvou a tradičným poľnohospodárstvom.

16.6.2017 - 18.6.2017
58. medzinárodný folklórny festival Myjava 2017

jeden z najväčších folklórnych festivalov na Slovensku