Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

19.8.2010
13.11.2010
Tancujem, teda som...

Cyklické vzdelávanie v oblasti tanečného folklóru "Tancujem, teda som..."

28.10.2010
8.11.2010 - 12.11.2010
Pradte, pradte pradulienky

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti venované spracovaniu konopy.

22.10.2010
4.11.2010, 15:00

Doplňujúci seminár s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky

27.8.2010
25.9.2010, 19:00
Gazdovský večer

Tradičná krojová ľudová zábava. Do tanca hrá POĽUN zo Starej Turej

8.9.2010
20.9.2010 - 24.9.2010
Varenie slivkového lekváru

Výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na tradície ovocinárstva a spracovanie ovocia pre deti a mládež.

30.7.2010
14.8.2010 - 14.8.2010
Dožinky v Turej Lúke

Interaktívne podujatie revitalizujúce tradičné poľnohospodárske práce, nástroje a stroje.

7.6.2010
17.6.2010 - 20.6.2010
51. Medzinárodný folklórny festival Myjava 2010

51. Medzinárodný folklórny festival Myjava 17. - 20. 6. 2010

24.5.2010
29.5.2010 - 29.5.2010
Tradičné remeslá očami detí

Podujatie je aktivitou cezhraničného projektu Živá řemesla a tradice putují přes hranice

12.5.2010
24.5.2010 - 28.5.2010
Spoznávajme ľudový odev Myjavska

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti

4.5.2010
20.5.2010, 14:00
Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko...

Odborný seminár, finančne podporený Ministerstvom kultúry SR, v rámci ktorého dostanú účastníci metodické CD a DVD s ľudovými piesňami a tancami z myjavského regiónu.