Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

23.9.2022
1.10.2022, 13:00
JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE

Interaktívne podujatie pre verejnosť zamerané na sezónne aktivity viažuce sa k ovocinárstvu, približujúce tradičné spôsoby a technológie spracovania jabĺk

23.9.2022
24.9.2022 - 15.10.2022
Kurz tylovej paličkovanej čipky pre začiatočníkov

Cyklus začiatočníckych tvorivých dielní zameraných na tylovú paličkovanú čipku Myjavskej pahorkatiny. Jednotlivé hodiny sú nadväzujúce.

26.8.2022
12.9.2022 - 16.9.2022
Varenie slivkového lekváru

interaktívne podujatie pre deti zamerané na tradičné spracovanie ovocia

26.8.2022
10.9.2022, 11:00
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov

10.8.2022
20.8.2022, 19:00
Muziganské Priepasné

Koncert folklórnych kolektívov a účastníkov letných hudobno-tanečných dielní

10.8.2022
18.8.2022 - 21.8.2022
Muziganské Priepasné

Muziganská škola a škola tančenia a spevu – tvorivé dielne zamerané na hudobno-tanečný folklór

6.8.2022
13.8.2022 - 14.8.2022
Dožinky v Turej Lúle

Podujatie približujúce tradičné spôsoby zberu úrody, spojené s vystúpením folklórnych kolektívov a prehliadkou historických poľnohospodárskych strojov

7.6.2022
16.6.2022 - 19.6.2022
62. medzinárodný folklórny festival Myjava 2022

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA má štatút CIOFF a je jedným z najväčších folklórnych festivalov na Slovensku

6.5.2022
16.5.2022 - 20.5.2022
Ľudová strava v Gazdovskom dvore

Interaktívne podujatie pre deti venované ľudovej strave

26.4.2022
1.5.2022, 11:00
Otvorenie pasienkovej sezóny

podujatie pre verejnosť