Podujatia

Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.

15.12.2021
15.11.2021, 17:00 - 26.11.2021
Tváre a farby sveta

Autorská výstava fotografií Eda Timka

14.10.2021
18.10.2021 - 22.10.2021
Priadky v Gazdovskom dvore

interaktívne podujatie venované pradeniu a tradičnej výrobe tkanín

13.10.2021
16.10.2021, 07:00 - 16.10.2021, 12:00
Farmárske trhy

trh s regionálnymi produktami

4.10.2021
6.10.2021 - 17.10.2021
Metodika výučby ľudového tanca 6

metodický seminár pre pedagógov folklórnych kolektívov, ZUŠ, MŠ a ZŠ zameraný na praktické i teoretické poznatky z výučby ľudových tancov vychádzajúce z metodiky Pétra Lévaia a používané v pedagogickej praxi lektorov

2.9.2021
13.9.2021 - 17.9.2021
Varenie slivkového lekváru

výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti venované tradičnému spracovaniu ovocia

6.9.2021
11.9.2021
Dni sliviek

Podujatie pre verejnosť venované ovocinárstvu a spracovaniu ovocných produktov

9.8.2021
22.8.2021
8. Muziganské Priepasné

vystúpenie folklórnych kolektívov spojené s prezentáciou účastníkov letného hudobného a tanečného tábora v Priepasnom

18.8.2021
20.8.2021 - 22.8.2021
61. MFF Myjava 2021 – MYJAVA v Myjave

Po online forme 61. medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA sa hlavný organizátor rozhodol zorganizovať aj prezentačnú formu v centre mesta

16.8.2021
19.8.2021, 14:00 - 22.8.2021
Muziganská škola a škola tančenia

hudobné a tanečné dielne zamerané na interpretačné štýly z Požitavia

3.4.2021
14.6.2021 - 20.6.2021